Overons


Ons kantoor heeft rechtstreeks toegang tot het eigendomsregister in Spanje, zodat we ten alle tijde kunnen nagaan of een persoon of een vennootschap een eigendom op haar naam staan heeft.

Dit laat ook toe om na te gaan wanneer betrokkene eigenaar is geworden, bij welke Notaris, op welke wijze (aankoop, schenking of erfenis), en voor welk deel.