Overons


Rechtbankprocedures in Spanje

Wij zijn thuis in Spanje, we wonen hier, we werken hier, we leven hier.

Dat geeft ons het stapje voor die ook onze klanten ten goede komt.

We kennen immers de cultuurverschillen, ook wat de werkethiek betreft.

Ons team is een mix van Belgen, Nederlanders en Spanjaarden.

We kunnen dan ook beter de verwachtingen van onze Belgische en Nederlandse klanten inschatten, en de rechterlijke en administratieve werking in Spanje dan ook beter duiden.

En al is geduld een goede deugd in Spanje, minstens verdwijnen er reeds een pak frustraties als je als klant weet hoe de zaken juist werken.

En dat is als "Belgisch-Nederlands" kantoor in Spanje nu net onze meerwaarde. Onze werkethiek is op Noord-Europese lijst geschoeld, en zelf onze Spaanse medewerkers kennen intussen de meerwaarde van goede en duidelijke opvolging.