Overons


contracten vastgoed

 

Goede afspraken maken goede vrienden, en al zeker wanneer het gaat over een belangrijjke investering zoals vastgoed.

Ons kantoor is echt wel specialist wanneer het gaat over vastgoed.

Met meer dan 3000 behandelde vastgoeddossiers achter de rug - over gans Spanje - is er nog bijzonder weinig dat ons kan verrassen.

Dit betekent ook dat we de contractuele feeling goed in de vingers hebben en vooral weten wat er in een contract zeker moet staan, en wat er beter niet in staat..

Indien een partij zich dan toch niet zou houden aan de concrete afspraken, dan kunnen we ook vlug tussenkomen met gespecialiseerde advocaten.

Minnelijk als het kan, voor de Rechtbank als het moet.